اطفاء حریق
مشتری : شرکت میهن طراح پکیج : دلارام کریمی هزینه : 18 میلیون تومان زمان : دو هفته ...
اعلام حریق
مشتری : شرکت میهن طراح پکیج : دلارام کریمی هزینه : 18 میلیون تومان زمان : دو هفته ...
دوربین مداربسته
مشتری : شرکت میهن طراح پکیج : دلارام کریمی هزینه : 18 میلیون تومان زمان : دو هفته ...
هوشمندسازی
مشتری : شرکت میهن طراح پکیج : دلارام کریمی هزینه : 18 میلیون تومان زمان : دو هفته ...
روشنایی
مشتری : شرکت میهن طراح پکیج : دلارام کریمی هزینه : 18 میلیون تومان زمان : دو هفته ...
شبکه و رادیو
مشتری : شرکت میهن طراح پکیج : دلارام کریمی هزینه : 18 میلیون تومان زمان : دو هفته ...