نشانی ایمیل

INFO@bsobhan.com sobhan.commercial.complex@gmail.com

آدرس شرکت

مشهد - مبدان صاحب الزمان - مجتمع سبحان

تلفن تماس

051-37133884

ساعت کاری

روزهای کاری از 9 صبح تا 9 شب