در اول هر فصل نظر سنجی صورت خواهد گرفت.

۱- پیشنهاد های خود در مورد بهبود  کافی شاپ  مجتمع و  امکانات آن را کتبا به اعضای هیئت مدیره تحویل نمائید.

۲- با اختصاص دادن مکانی جهت استقرار آرایشگاه مردانه جهت رفاه حال کسبه محترم موافقید؟
۳- کافی شاپ  از چه محصولاتی استفاده نماید بهتر و مورد استفاده بیشتری است؟

۴- …….

 

با تشکر