مجتمع تجاری سبحان واقع درشهر مقدس مشهد- میدان صاحب الزمان (عج)می باشد که دارای زمینی به مساحت ۲۸۰۰ مترمربع در ۶ طبقه تجاری و اداری ساخته شده است. این مجتمع بعنوان یکی از بزرگترین مجتمع های تجاری کشور با حدود ۱۲۵ واحد تجاری،۲۲ واحد پزشکان مسکونی و ۳۳ واحد اداری,  نیاز شهروندان و گردشگران درخصوص لوازم برق صنعتی، ساختمانی، لوازم روشنایی، دوربین مدار بسته، دزدگیر اماکن، آنتن مرکزی، اعلان و اطفاء حریق و … را تامین می نماید.

ساعت کاری مجتمع:

همه روزه به جز پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۱-۸

پنجشنبه ها : صبح از ساعت ۱۵-۸

جمعه ها و روزهای تعطیلات رسمی : تعطیل می باشد

معرفی پرسنل مجموعه سبحان

پرسنل مجتمع تجاری برق و الکترونیک سبحان
نام و نام خانوادگی: خانم مریم مشهدی

سمت: مدیر داخلی و مسئول مالی مجتمع سبحان

تلفن: ۳۷۱۳۳۸۸۴

شماره تلگرام مجتمع سبحان : ۰۹۱۵۸۱۵۱۹۰۵

نام و نام خانوادگی : سعید کریمی

سمت : مسئول انتظامات و نگهبان روز مجتمع برق و الکترونیک سبحان

نام و نام خانوادگی : کوهی

سمت : مسئول انتظامات و نگهبان روز مجتمع برق و الکترونیک سبحان

نام و نام خانوادگی : یحیی جعفری

سمت : مسئول تاسیسات و نگهبان شب مجتمع برق و الکترونیک سبحان

نام و نام خانوادگی : علی اختران

سمت : مسئول خدمات و نگهبان شب مجتمع برق و الکترونیک سبحان

اعضای هیئت مدیره

نام خانوادگی: آقای سعید صالحی

سمت: عضو هیئت مدیره مجتمع برق و الکترونیک سبحان

تلفن: ۰۹۱۵۵۱۱۵۵۴۲

نام خانوادگی: آقای محمد فخری   

سمت: عضو هیئت مدیره مجتمع برق و الکترونیک سبحان

تلفن: ۰۹۱۵۵۰۱۲۸۸۴

نام و نام خانوادگی : محمد یوسفی

سمت : عضو هیئت مدیره

تلفن: ۰۹۱۵۱۱۵۶۷۱۴