فروشگاه انرژی سبز به مدیریت دکتر عباس پور واقع در طبقه 1+ واحد 8 می باشد

این مجموعه ارائه دهنده خدمات انرژی خورشیدی و تجهیزات جانبی آن می باشد .

شماره تماس :

ایمیل :

موبایل :