واحد 1 طبقه دوم اداری

فروشگاه  باقریان

مشاور رایگان نورپردازی

 • پخش انواع چیپ های cob و smd  و انواع درایور 
 • تعمیر و تولید انواع منابع نوری پرژکتور 
 • تعمیر و تولید وال واشر و جت لایت

تلفن تماس :

09150061230

05137258032

نورپردازی

واحد 2 طبقه دوم اداری

فروشگاه  باقریان

مشاور رایگان نورپردازی

 • پخش انواع چیپ های cob و smd  و انواع درایور 
 • تعمیر و تولید انواع منابع نوری پرژکتور 
 • تعمیر و تولید وال واشر و جت لایت

تلفن تماس :

09150061230

05137258032

هوشمندسازی چیست؟

واحد 1 طبقه همکف

فروشگاه  باقریان

مشاور رایگان نورپردازی

 • پخش انواع چیپ های cob و smd  و انواع درایور 
 • تعمیر و تولید انواع منابع نوری پرژکتور 
 • تعمیر و تولید وال واشر و جت لایت

تلفن تماس :

09150061230

05137258032

نورپردازی

واحد 2 طبقه همکف

فروشگاه  باقریان

مشاور رایگان نورپردازی

 • پخش انواع چیپ های cob و smd  و انواع درایور 
 • تعمیر و تولید انواع منابع نوری پرژکتور 
 • تعمیر و تولید وال واشر و جت لایت

تلفن تماس :

09150061230

05137258032

هوشمندسازی چیست؟